Vítejte na vzdělávacích stránkách Michala Jiříka

Na úvod Vám nabízím jeden citát: „Pro člověka s fantazií je mapa oknem do dobrodružství.“ Francis Chichester 1. anglický letec a námořník 1901 – 1972


Andrej Frycz-Modrzewski kdysi řekl:
"Co je platná většina, když nemá rozum."

Přeji Vám, abyste se při studiu nespoléhali na "většinové myšlení", ale abyste si vždy pokládali své otázky a zvídavě hledali své vlastní odpovědi.
Posledního ledna proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, kteří se zúčastnili velmi šikovní reprezentati všech tříd 2. stupně.

  Available courses

  Kurz pro žáky 9. třídy nás provede Českou republikou.

  Postupně se budeme podrobněji zabývat jednotlivými kraji ČR.

  V případě časové dispozice se na konci roku budeme věnovat vybraným aktuální geografickým tématům.

  Vítejte na kurzu, který nás naučí pracovat s počítačem a naučí nás na něm vytvářet užitečné věci (texty, prezentace, tabulky, obrázky,...) ale mnohem více!!! Svět počítačů dnes zasahuje téměř do každé oblasti lidského života.

  Počítače, ať nevládnou nám, my vládněme počítačům!!!


  Kurz pro žáky 8. třídy nás provede eurasií.

  Postupně se budeme zabývat oběma světadíly (Asii i Evropou).

  Kurz pro žáky 7. třídy nás provede Amerikou a Afrikou.

  Postupně se budeme zabývat třemi světadíly (Severní Amerikou, Jižní Amerikou a Afrikou).

  Kurz nás provede úvodem do geografie (zeměpisu) se kterou se setkáváme v samostatném předmětu vůbec poprvé.

  Během tohoto kurzu bychom měli pochopit, co je cílem geografického bádání, jednodušeji řečeno, co geografie (zeměpis) zkoumá, naučíme se základy geografie, které budeme nezbytně potřebovat pro další studium.

  Pochopíme například, že vše co nás obklopuje zde na Zemi nebylo odjakživa, nýbrž že vše prochází neustálým procesem přeměny, vzniku, či zániku.